photo

Diagnostika a léčba neplodnosti

Gynekologie Rybkova poskytuje základní diagnostiku a léčbu neplodnosti.

Dlouhodobě úzce spolupracujeme s Centry asistované reprodukce. (např. www.repromeda.cz)

Neplodností trpí v České republice zhruba 10-15 % párů. Plodnost partnerského páru je podmíněna jak faktory na straně ženské, tak i mužské. V jedné třetině případů se na neplodnosti podílí hlavně žena, v jedné třetině hlavně muž a u zbytku případů jsou to kombinace faktorů u obou partnerů.

Moderní metody léčby poruch plodnosti umožňují účinně pomoci v převážné většině případů.