photo

Klimakterická medicína

Gynekologie Rybkova poskytuje komplexní péči o ženy v klimakteriu a menopauze.

Klimakterium je životní období ženy, ve kterém dochází k hormonálním dysbalancím. Nastává u každé ženy individuálně, obecně lze říci, že se vyskytuje ve věku mezi 45-55 lety. Nástup tohoto období ovlivňuje řada faktorů – dědičnost, rasa, životní styl, ale i geografický faktor.

Klimakterium může být provázeno různorodými potížemi. Není však třeba se ho obávat, většina žen má potíže jen mírné, anebo žádné.

Ke zmírnění příznaků přispívají režimová opatření: zdravý životní styl, pohyb, otužování, anebo užívání potravinových doplňků obsahujících fytoestrogeny, kterých je v lékárnách dostatečná nabídka a jsou volně prodejné bez receptu.

Při výrazných potížích je možné s Vaší lékařkou zvážit vhodnou individuální hormonální léčbu, která má spolehlivý efekt, i svá rizika.

Léčba spočívá v podávání léků obsahujících potřebné chybějící hormony. Hovoří se o tzv. hormonální substituční terapii. Jejím cílem je zmírnění obtíží a zabránění vzniku onemocnění v budoucnu. Hormony lze užívat ve formě tablet, náplastí či gelů. O zahájení léčby rozhodne Vaše lékařka po posouzení celkového zdravotního stavu a absolvování potřebných vyšetření.