photo

Komplexní preventivní péče

PREVENTIVNÍ GYNEKOLOGICKÁ PROHLÍDKA

Je pravidelné vyšetření ženy, která je bez potíží. Pokud již potíže máte, nejedná se o preventivní prohlídku. Cílem prevence je zavčas, ještě před vznikem potíží, odhalit možné začínající onemocnění tak brzy, aby se dalo s úspěchem vyléčit a klientka mohla být nadále zdravá.

Preventivní gynekologická prohlídka je zdravotními pojišťovnami (dále ZP) hrazena 1x za rok. Přeje-li si klientka preventivní prohlídku častěji, může si ji sama uhradit. (Dle ceníku v ambulanci.)

Součástí preventivní prohlídky není ultrazvukové (dále UZ) vyšetření − toto vyšetření je zdravotními pojišťovnami hrazeno jen tehdy, je-li k němu jiný zdravotní důvod než prevence. UZ vyšetření však umožňuje lékaři výrazné upřesnění nálezu, protože umožňuje vyšetřit pánevní gynekologické orgány nejen pohmatem, ale i zrakem. Pokud si pacientka při preventivní prohlídce přeje i UZ zpřesňující vyšetření, může si jej sama uhradit. (Dle ceníku v ambulanci.)

Využíváním a pravidelnou návštěvností screeninových programů, stejně jako pravidelnými návštěvami gynekologa či podstupováním další prevence, prospíváte sobě i své rodině. Schopností pečovat o své vlastní zdraví, předcházením závažného onemocnění tam, kde je to možné, dává každá z vás vědět, že si váží života, myslí na své nejbližší, je moderní ženou s racionálním uvažováním.

PREVENCE RAKOVINY DĚLOŽNÍHO HRDLA

Je součástí pravidelné preventivní prohlídky. Provádí se stěrem z hrdla dělohy k cytologickému laboratornímu vyšetření. U žen, kterým je právě 35 a 45 let k tomu i odběrem na detekci HPV viru. Zajímejte se vždy o výsledek laboratorního vyšetření, protože podle něj se určuje termín příštího vyšetření (při normálním výsledku za rok, při abnormálním výsledku dříve). Doporučený termín kontroly veďte v evidenci. (www.cervix.cz)

PREVENCE RAKOVINY PRSU

Je součástí pravidelné preventivní prohlídky u žen od 45 let věku. Lékařka vám vydá žádanku ke screeningové mamografii a vše vám vysvětlí. ZP hradí screeningovou mamografii od 45 let 1x za 2 roky.

Doporučujeme uhradit si rozšířenou prevenci − lze se objednat k UTZ vyšetření prsů jako samoplátce, bez žádanky, doporučujeme jen do screeningových center (tzn. těch, která provádějí i screeningovou mamografii a jsou tedy akreditována), a to:

PREVENCE RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA

Je součástí pravidelné preventivní prohlídky u žen od 50 let věku. Provádí se vyšetřením vzorku stolice k detekci mikroskopického krvácení ze střeva, tzv. FOB test. Používáme nejmodernější přístrojovou metodu, výsledek je v naší ambulanci cca za 15 minut po dodání vzorku. Toto vyšetření může provádět i praktický lékař. Pokud bylo provedeno praktickým lékařem, není na něj nárok u gynekologa, protože ZP je hradí jen jednomu lékaři a to jen v určitých intervalech. Pokud si klientka přeje toto vyšetření mimo hrazený věk či interval, může si je uhradit sama (dle ceníku v ambulanci). (www.kolorektum.cz)