photo

Očkování proti rakovině hrdla děložního

Gynekologie Rybkova provádí očkování dívek a žen každého věku.

Očkování ve 13 letech hradí zdravotní pojišťovny (dále ZP) a provádí je praktický dětský lékař.

V pozdějším věku je ZP nehradí, ale žena si je může uhradit sama. (Dle ceníku v ambulanci.)

Zejména je očkování doporučováno u žen, které prodělaly operaci hrdla děložního, a to co nejdříve po zákroku. (www.cervix.cz)