photo

Prenatální diagnostika

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA je systém vyšetření, jejichž cílem je vyloučit riziko závažné vrozené vývojové vady plodu. Gynekologická ambulance Rybkova dlouhodobě úzce spolupracuje s Centrem prenatální diagnostiky Brno (CPD, www.prenatal.cz), které je v tomto oboru jedním z nejlepších center Evropy. Proto doporučujeme tato superspecializovaná vyšetření, pro Vás a Vaše miminko tak důležitá, absolvovat v tomto centru, tím spíše, že je v krátké pěší vzdálenosti od naší ambulance.

Doporučená standardní prenatální diagnostika:

1. Kombinovaný screening I. trimestru (NT+)

Jde o kombinované biochemické (vyšetření krve) a ultrazvukové vyšetření zaměřené na vyhledávání nejčastějších odchylek v genetické výbavě plodu (především Downova syndromu) a diagnostiku vrozených vývojových vad plodu.

Provádí se mezi 12. až 14. týdnem gravidity. Zdrav. poj. je nehradí, ale většina ZP poskytuje na toto vyšetření příspěvek.

2. UZ vyšetření podrobné morfologie plodu

Provádí se ve 20. – 22. týdnu těhotenství k vyloučení rizika anatomických vrozených vad. Zdrav. poj. je nehradí, ale poskytují na ně příspěvek.
Bližší informace vč. ceniku: www.prenatal.cz

Nadstandardní prenatální diagnostika

Kromě uvedené standardní prenatální diagnostiky existují i nadstandardní možnosti vyšetření, které mohou přesněji vyloučit výskyt patologií, ale které u fyziologické gravidity zdrav. poj. nehradí. Je možné o ně požádat za vlastní úhradu. Jedná se zejména o:

– screening preeklampsie, odběrem krve při NT+
– TRISOMY – NIPT( Non Invasive Prenatal Testing), odběrem krve od 11.t.grav., k vyloučení tří nejčastějších genetických vad: trisomie chromozomu 21 – Downův syndrom, chromosomu 18– Edwardsův syndrom, a chromosomu 13 – Pataův syndrom u plodu.
Bližší informace vč. ceniku: www.prenatal.cz