Důležité informace

     Spolupracujeme s centry pro prenatální péči, centry onkologické prevence, klinickými pracovišti, akreditovanými laboratořemi. Naší snahou je najít kompromis mezi neomezenými možnostmi vědy a omezenými finančními možnostmi zdravotních pojišťoven. Proto umožňujeme našim pacientkám, aby si mohly doporučenou, ale nehrazenou péči uhradit samy. Proběhl u nás audit kvality poskytované lékařské péče. Díky atestaci z dětské gynekologie zajišťujeme péči pro všechny věkové kategorie. Cílem naší preventivní péče je včas diagnostikovat přednádorové stavy a doporučit adekvátní terapii a dispenzární péči po ní. Cílem naší prenatální péče je včas diagnostikovat vrozené vývojové vady plodu, onemocnění plodu nebo matky a včas poskytnout péči, která zajistí porod zdravého dítěte. Spokojená a zdravá pacientka nám přináší pocit radosti nad dobře odvedenou prací.

    Protože pracujeme v týmu 2 lékařek, můžeme mít ordinační dobu tak rozsáhlou a naše ambulance může být v provozu po všechny pracovní dny v roce. Věříme, že naše klientky oceňují skutečnost, že nikdy není zavřeno pro dovolenou nebo nemoc. Na druhé straně však očekáváme, že naše klientky akceptují možnost ošetření kolegyní v případě nepřítomnosti své lékařky. Snažíme se o jednotný vstřícný přístup k pacientům, o jednotné diagnosticko-terapeutické postupy v souladu se současnou úrovní medicíny a naším cílem je spokojený pacient.

Pro obor "dětské gynekologie" s námi bohužel zatím bez udání důvodu neuzavřela smlouvu pojišťovna 111, ačkoliv splňujeme všechna požadovaná kriteria. Proto pacientky do 15 let pojištěné u této pojišťovny musí u nás počítat s určitým doplatkem, anebo mohou vyhledat jinou gyn. ordinaci. Dospělých pacientek nad 15 let se to netýká, péče o ně je hrazena všemi pojišťovnami.

 

  Důležité odkazy

   

Objednávání

Online objednání

Adresa

Gynekologicko–porodnická ambulance
Rybkova 9
602 00 Brno

Kontakty

telefon: 541 248 195
zobrazení na mapě
Copyright Gynekologie Rybkova 2016©