photo

Péče o fyziologické i rizikové těhotenství

Gynekologie Rybkova poskytuje komplexní prenatální péči. Vážíme si Vaší důvěry jako Vaši průvodci touto krásnou životní etapou. Naším společným cílem bude porod zdravého miminka a proto klademe důraz na individuální přístup a vzájemnou spolupráci. Prosíme těhotné pacientky, aby se objednávaly pouze telefonicky.

V rámci každé těhotenské poradny se provádějí pravidelná vyšetření, jako je například sběr anamnestických údajů, vyšetření krevního tlaku, chemické orientační vyšetření moči, vážení, kontrola otoků, ověření vitality plodu a výběrově gynekologické vyšetření.

Další běžnou součástí péče o budoucí maminky jsou tzv. nepravidelná vyšetření. Ta nejsou součástí každé těhotenské poradny a jsou předem plánovaná. Jde především o krevní odběry, ultrazvuková vyšetření, kultivační vyšetření aj.

Intervaly jednotlivých kontrol vycházejí z anamnézy (předchozí onemocnění, prodělané operace, průběhu minulých těhotenství) a ze stavu nynější gravidity. Frekvence návštěv je u nerizikové gravidity zpravidla za 4-6 týdnů, od 34. týdne potom každé 2 týdny. U rizikové gravidity je frekvence návštěv a spektrum vyšetření zcela individuální.

Níže uvádíme souhrný přehled standardních i nadstandardních vyšetření:

11. – 14. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

20.-22. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

II. ultrazvukový screening – posouzení základní anatomie plodu.

24.-28. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ, oGTT

Test zaměřený na zjištění těhotenské cukrovky. Test je založen na měření hladiny cukru v krvi těhotné (odběr ze žíly) na lačno a pak za jednu a dvě hodiny po vypití roztoku 75 g glukózy. U rizikových žen lze oGTT provádět i dříve. (www.tehotenskacukrovka.cz)

28.-32. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Kontrolní vyšetření krevního obrazu. Ve 28. týdnu aplikujeme Rh negativním ženám injekci anti D protilátek k prevenci imunitní reakce organizmu těhotné na neznámé krvinky plodu (ty s Rh faktorem).

III. Ultrazvukový screening

Vyšetření zaměřené na později vzniklé vývojové vady a růst plodu, polohu a hmotnostní odhad plodu, množství plodové vody a uložení placenty.

32.-34. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Vystavujeme mateřskou dovolenou.

34.-36. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Doporučujeme UZ kontrolu plodu v naší ambulanci dle doporučení českých odborných společností. Toto vyšetření nehradí zdrav. pojišťovny. Je však možné o ně požádat za vlastní úhradu.(Ceník je dostupný v ambulanci.)

36.-38. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Odběr kultivace z pochvy s cílem vyloučit přítomnost bakterie Streptococcus agalactiae (SAG, GBS). Jde o bakterii, která může způsobovat závažné záněty novorozenců. Těhotné s pozitivním nálezem (asi pětina žen) se nepřeléčují, ale za porodu dostávají nitrožilně preventivní dávku antibiotik.

40. TÝDEN TĚHOTENSTVÍ

Předání do porodnice